igric.jpgIGRIC

Igric je najstaršia filmová cena udeľovaná na Slovensku. Prvé Igrice

boli udelené v roku 1967, ďalšie v rokoch 1968 a 1969. Pre politické

postoje slovenského FITEZu (Filmový a televízny zväz),

ktorý ceny udeľoval, k Augustu 1968 a nekompromisné stanoviská

pri oceňovaní slovenských filmárov, bol FITEZ v roku 1970

Federálnym ministerstvom vnútra zakázaný a udeľovanie Igricov

zrušený. V roku 1993 bolo udeľovanie Igricov obnovené, ...

IGRIC 2012 – VÝZVA + IGRIC 2012 - Štatút

IGRIC 2012 - Výsledky

IGRIC 2011 bulletin

KPČK - Kruh priateľov českej kultúry

KFN - Klub filmových novinárov

SFZ - Slovenský filmový zväz

ÚSTT - Únia slovenských televíznych tvorcov

Audiovizuálny fond

Grosslingova 53

811 09 Bratislava

www.avf.sk